ONE ASSESSMENT

One Assessment olakšava kompanijama rekruting time što omogućava detaljnije upoznavanje sa kandidatima i pre početka procesa zapošljavanja.

Kompanija 2017. godine dobija podršku od ICT Hub Venture fonda. One Assessment od tada do danas razvija rešenja za veliki raspon HR izazova oslanjajući se na naprednu analitiku i mašinsko učenje. Oglašavanje na društvenim medijima, zakazivanje intervjua, procena ličnosti i praćenje interakcija sa kandidatima neke su od funkcionalnosti softvera koji nude.

Problem

Odabir i zapošljavanje pravih kandidata predstavljaju problem ukoliko se oslanjate samo na CV. Tradicionalni pristup rekrutingu nije potpun i savremenim kompanijama ne dalje jasnu sliku o kandidatu, jer ne uzima u obzir ključne faktore kao što su sposobnost brzog učenja, prilagođavanja i druge.

Rešenje

One Assessment služi da upozna rekrutere sa pravim kandidatima i pre nego što zvanični proces zapošljavanja počne. Oslanjajući se na više izvora poput društvenih i profesionalnih mreža i platformi, sistem je u stanju da ukaže na poželjne osobine i potencijal osobe sakupljanjem svih bitnih informacija na jednom mestu.

INDUSTRIJA
Softverske usluge – HR Tech
OSNIVAČI
Srđan Radojčić
Nikola Stefanović
KLIJENTI
Banca Intesa, OTP Group, Bambi, Mercator, Nelt